Sistemes de disseny i codificació

Uns bons protocols de disseny afavoreixen el treball en equip, reduïnt errors de disseny i temps de projectes. De la mateixa manera, una bona codificació, no només redueix errors i temps, sino que ens dona la possibilitat d’aconseguir un flux entre departaments quasi en temps real.Send this to a friend