Formació

En els diferents àmbits o sectors on és necessari desenvolupar projectes d’enginyeria, es imprescindible estar al dia en les noves tecnologies de software, sistemes de gestió documental, planificació de treballs i recursos, així com estar al dia en les diferents normatives que van apareixent i inclús en les renovacions de les existents.

Aprofitant la nostra experiència com a dissenyadors de maquinària amb l’eina SolidWorks, fem formació tant a les nostres instal·lacions, en centres específics com directament a empreses. Aquestes formacions són des de el nivell més bàsic fins el nivell més avançat, adaptant-les de forma flexible a les necessitats de cada client.

De la mateixa manera, fem implantacions del software adaptant-lo a les necessitats de cada client i formant al personal a tots els nivells, tant d’usuari com d’administradors.

Certificació d’instal·lacions i/o maquinària segons normativa.

Sistemes de disseny i codificació

Planificació de Projectes

Gestió documental d'arxius de disseny amb PDM de SolidWorks

Cursos Programats

Send this to a friend